نماد ,ضربدر ,یابی ,دفینه ,حالت ,یابی    ,نماد ضربدر ,دفینه یابی ,دفینه یابی    ,یابی    نماد ,نشانه ضربدر

نماد ضربدر در گنج یابی از زمان کهن تا کنون به معنای هدف نهایی، هندسه پیچیده و ارزش مادی بوده است که بر اساس بازه های مختلف زمانی آن را مورد بررسی قرار می دهیم. ساق های علامت ضربدر در دفینه یابی در راستای جهت حرکت و کشف هدف جایز اهمیت بوده و مردمان باستان بر اساس کوتاهی، بلندی یا مساوی بودن ساق های معمای هندسی را برنامه ریزی می کرده اند.
نماد ضربدر در گنج یابی

نماد ضربدر در گنج یابی
تفسیر نماد ضربدر

معماران باستانی در دوران اشکانی، ساسانی و ایلامی اغلب برای نشان دادن نقطه صفر مرزی (حدود دو کشور) از سمبل ضربدر استفاده می کرده اند این در حالی است که قبرستان های سرداری (حایز اهمیت) نیز توسط همین نماد مشخص می شده اند. اگر یکی از ساق های ضربدر در دفینه یابی بلندتر باشد در همان جهت و به فاصله ۷ قدم حرکت کرده و به دنبال نماد دوم (تثبیت کنند خواهیم بود. همچنین در صورتی که ساق ها برابر باشد همان طور که در بالاتر اشاره شده به معنای قبرستان و نقطه صفر مرزی می باشد، لذا حالت خاصی نیز وجود دارد که به آن می پردازیم.
علامت ضربدر در دفینه یابی

با توجه به اهمیت مکان از نظر باستان شناسی، شکل نماد ( ضربدر داخل مربع ) و همچنین دوره های زمانی مختلف می توان به این موضوع پی برد که در این حالت نشانه ضربدر در گنج یابی به یک حالت خاص اشاره دارد. در این نماد باید هر گونه علادم مشکوکی از جمله تپه، بنا و صخره را مورد بررسی قرار داد و پس از کشف ورودی، عبور از تونل ها و خنثی سازی تله و طلسم ها به اتاق اصلی خزانه رسید. نشانه ضربدر در دفینه یابی حالت فوق یکی از پیچیده ترین و با ارزش ترین گنج و دفینه های تاریخ باستان را دارا بوده و نمونه بارز شاهکارهای معماران کهن می باشد.
نمادهای مشابه

    نماد پیکان یا نشانه فلش
    نماد شمشیر در گنج یابی
    قبر شناسی در گنج یابی
    هواکش خزانه در دفینه یابی
    نماد لاک پشت
    نماد پرنده در دفینه یابی
    نماد خورشید در دفینه یابی

فلزیاب مهندس سلطانی 09100061388


خریدوفروش انواع فلزیاب خارجی 09909061300 نماد ,ضربدر ,یابی ,دفینه ,حالت ,یابی    ,نماد ضربدر ,دفینه یابی ,دفینه یابی    ,یابی    نماد ,نشانه ضربدر

نماد ضربدر در گنج یابی 09100061388منبع : خریدوفروش انواع فلزیاب خارجی 09909061300نماد ضربدر در گنج یابی 09100061388
برچسب ها : نماد ,ضربدر ,یابی ,دفینه ,حالت ,یابی    ,نماد ضربدر ,دفینه یابی ,دفینه یابی    ,یابی    نماد ,نشانه ضربدر